Monday, March 30, 2015

Randomtot

Di hamak na mas lamang ang maswerteng tamad sa malas na masipag.